xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว ก่อนเปิดให้ ปชช.ใช้บริการฟรีตั้งแต่บ่าย 3 วันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 1 สถานี โดยนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ร่วมทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว ไปยังสถานีหมอชิต

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนทางราง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 1 สถานี คือ สถานีห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจากสถานีหมอชิต มายังสถานีห้าแยกลาดพร้าว จำนวน 1 สถานี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันนี้ เป็นต้นไป โดยยังไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย จนกว่าจะมีการหารือเรื่องสัมปทานการเดินรถไฟฟ้า ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบีทีเอส แล้วเสร็จ

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีกำหนดการเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปลายปีนี้ และจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางในเดือนธันวาคม 2563