xs
xsm
sm
md
lg

ทร.ฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา 52 ลำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 8 ส.ค. ) เวลา 09.00 น. พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กองทัพเรือใน “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี และให้โอวาทแก่กำลังพลประจำเรือ จำนวน 2,200 นาย ก่อนการฝึกซ้อมในทุกริ้วของขบวน ณ จุดรวมพล บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

โดยในวันนี้เป็นการฝึกจัดรูปขบวนเรือเต็มรูปแบบ ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ ซึ่งถือเป็นการฝึกครบ 52 ลำเป็นครั้งแรก โดยได้มีการนำเรือรูปสัตว์ 10 ลำ ออกจากอู่ทหารเรือธนบุรีเข้าร่วมการฝึกด้วย ยกเว้นเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ที่ได้นำเรือเรือรุ้งประสานสายและเรือฝึกอีก 3 ลำมาฝึกแทน โดยเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ จะเข้าร่วมการฝึกจริงเป็นครั้งแรก ในการซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในเช้าวันนี้ภายหลังจากการให้โอวาทกำลังพล ทั้ง 2,200 นายแล้ว รองเสนาธิการทหารเรือได้รับมอบสิ่งของที่มีผู้ร่วมบริจาคในการสนับสนุนกำลังพลฝีพาย จากนั้นในเวลา 10.00 น. ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน ซึ่งในวันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องเสียง 17 จุดเสมือนวันจริง พร้อมพลแตร 41 นาย

ต่อมาเมื่อเวลา 10.05 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง โดยสิ้นสุดการฝึกซ้อมบริเวณปากคลองบางกอกน้อย ก่อนถึงโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที จากนั้นเรือรูปสัตว์ ได้แยกขบวนพายเรียงตามกัน เข้าจอดในอู่จอดเรือฯ เรืออื่นๆ กลับขบวน นำเรือเข้าจอด ณ แหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสวิหาร

โดยในวันนี้ได้นำกาพย์เห่เรือ บทสรรเสริญพระบารมี(บทใหม่) ที่ได้มีการประพันธ์ขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกาพย์เห่เรือบทเก่าที่เคยเห่เมื่อปี2555 มาเป็นบทเห่เรือเพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้

สำหรับการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาวขบวนเรือประมาณ 1280 เมตร ความกว้างขบวนเรือประมาณ 90 เมตร และมีระยะเคียงระหว่างริ้วขบวนประมาณ 20 เมตร โดยเรือแต่ละริ้วมีดังต่อไปนี้ ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

นอกจากนี้ มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก และ ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

ทั้งนี้สำหรับ "การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ในวันที่ 24 ตุลาคม นี้ได้ใช้เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินช่วงระหว่างสะพานกรุงธนรับเสด็จที่ท่าวาสุกรี และส่งเสด็จ ณ ฉนวนน้ำท่าราชวรดิฐ อันตั้งอยู่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยบทกาพย์เห่เรือที่จะนำมาใช้เห่เรือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ทั้ง 3 องก์ ประกอบด้วย บทเห่เรือสรรเสริญพระบารมี(บทใหม่) บทเห่ชมเรือกระบวน และบทเห่เรือชมเมือง

ในส่วนของการซ้อมนั้นได้กำหนด แผนการซ้อม จำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย
10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้ โดยการการซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และซ้อมใหญ่เสมือจริงแต่งกายเหมือนวันจริงจะมีขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562