xs
xsm
sm
md
lg

คค.อนุมติปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ 1-10 กิโลเมตรแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการหารือร่วมระหว่างกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการแท็กซี่ ได้ข้อสรุปให้คงค่าโดยสารรถแท็กซี่เริ่มต้นปัจจุบันเก็บ 35 บาท แต่เตรียมอนุมัติให้ปรับขึ้นสำหรับค่าโดยสาร กิโลเมตรที่ 1-10 จาก กิโลเมตรละ 6 บาท เป็น 6.50 บาท ส่วนหลังจากกิโลเมตรที่ 10 จะยังคงเก็บอัตราเดิม

ส่วนค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่สุวรรณภูมิ เตรียมอนุมัติให้ปรับจาก 50 เป็น 70 บาท ส่วนค่าขนกระเป๋าสัมภาระจะอนุมัติให้เก็บใบละ 20 บาท ความกว้าง 26 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่ใบที่ 3 ซึ่งการปรับราคาค่าโดยสารแท็กซี่จะมีผลภายในระเวลา 1 เดือน