xs
xsm
sm
md
lg

WHO จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พม่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 14,000 ขวดเล็ก ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของพม่า ในปีนี้ (2562)

ทั้งนี้ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำพม่า กล่าวว่า ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เป็นปัญหาสำคัญในด้านสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลกยังคงให้การสนับสนุนพม่าอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว