xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เตรียมระเบียบรับรองหมอพื้นบ้าน คืนสถานะหมอแผนไทยกว่า 3 พันคนสัปดาห์หน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการรับรองนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหมอพื้นบ้าน รวมถึงการคืนสถานะให้หมอพื้นบ้านกว่า 3,000 คน ที่สิ้นสถานะไปเพราะติดระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน ให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ว่า จากที่ได้ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แก้ไขแล้วเสนอกลับมาให้ตนเองลงนามแก้ไขระเบียบภายในสัปดาห์นี้ ต้องเลื่อนการลงนามออกไปเป็นสัปดาห์หน้า เนื่องจากได้ตีกลับให้ไปแก้ไขข้อความในระเบียบให้หมอพื้นบ้านรายเดิมสามารถใช้ใบอนุญาตเดิมต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดออกใบอนุญาตให้ใหม่ เป็นการลดขั้นตอนให้หมอพื้นบ้านสามารถจ่ายยาแผนไทยได้ ซึ่งหลังจากลงนามแก้ไขระเบียบนี้แล้วในสัปดาห์หน้า กรณีของนายเดชา ก็จะเข้าคุณสมบัติเป็นหมอพื้นบ้านที่สามารถยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตำรับและสามารถจ่ายยาตำรับผสมเฉพาะรายของหมอพื้นบ้านได้ตามกรอบกฎหมาย โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาอีกครั้งภายในเดือนนี้