xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.คาดโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 เซ็นสัญญาได้ ก.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 มูลค่าการลงทุน 55,400 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์และพีทีที แทงค์ เดือนกันยายนนี้ และเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการเดินหน้าโครงการ กนอ.จะทำงานแบบคู่ขนาน โดยด้านหนึ่งจะนำร่างสัญญาโครงการที่ปรับปรุงและผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอัยการสูงสุด พร้อมผลการพิจารณาของ EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และข้อคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม พ.ร.บ. กนอ. มาตรา 66 ไปก่อน

หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จะรอให้กระบวนการทำประชาพิจารณ์ขั้นสุดท้าย ที่กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานอนุญาต และ กนอ.จัดทำเสร็จปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนนี้ จากนั้นจะลงนามในสัญญาโครงการ

ส่วนการที่เอกชนซึ่งลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการนี้จะได้รับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซ ทำให้มีสถานะเป็นชิปเปอร์นั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้เชิญเอกชนมาหารือ ซึ่งยินดีร่วมมือ โดยทาง บมจ.ปตท.จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ปตท.และทางกัลฟ์จะเสนอให้ผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติพิจารณาก่อนเช่นกัน ใช้เวลา 2 สัปดาห์นับจากนี้ไป โดย กนอ.จะได้รับเงินเป็นจำนวนรายปีเพิ่มเติม

สำหรับโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2568 แบ่งเป็นช่วงที่ 1 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนการขุดลอกและถมทะเล พื้นที่ 1,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่ และพื้นที่เก็บกักตะกอน 450 ไร่ การขุดลอกร่องน้ำ และแอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ ท่าเทียบเรือบริการ และท่าเรือก๊าซรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซได้ 10 ล้านตันต่อปี ส่วนโครงการช่วงที่ 2 จะเป็นการลงทุนพัฒนาก่อสร้างท่าเรือ ทาง กนอ.จะออกประกาศเชิญชวน (TOR) ภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาต่อไป โดยต้องมีศักยภาพรองรับปริมาณขนถ่ายสินค้าเหลวได้ 4 ล้านตันต่อปี