xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คค.ยันไม่ใช้เงินภาษีอุ้มค่าโดยสารรถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายในปีนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณาปรับลดค่าโดยสาร โดยเฉพาะรถไฟฟ้าตามนโยบาย 15 บาทตลอดสาย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เบื้องต้นจะนำร่อง 2 โครงการที่รัฐลงทุนเอง 100% ได้แก่

1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

2.โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สายพญาไท-สุวรรณภูมิของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายศักดิ์สยาม ยืนยันว่า จะไม่ใช้หลักการที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปอุดหนุนงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาษีของประชาชนและงบประมาณของประเทศ