xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งปีแรกไทยส่งออกข้าวลดลง 19.6% คาดทั้งปีส่งออก 9 ล้านตัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ว่า ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 4.36 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกข้าวได้ 5.42 ล้านตัน แต่เป็นปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ในบรรดาประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้ คาดว่าปี 2562 ไทยจะส่งออกข้าวประมาณ 9 ล้านตัน

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูฝนของไทยด้วย ว่า จะส่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างแน่นอน เพราะถ้าภายในต้นเดือนสิงหาคม 2562 ฝนยังไม่ตก การปลูกข้าวจะเป็นปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมามีการไถกลบเพื่อเตรียมปลูกข้าวและหว่านเมล็ดข้าวไปแล้ว 2 รอบ แต่ยังปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีน้ำทำนา หากรอบที่ 3 ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังปลูกข้าวไม่ได้ จะสร้างปัญหาให้กับชาวนาและการส่งออกอย่างแน่นอน เพราะไทยจะผลิตข้าวลดลง แต่ขายราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญทุ่งกุลาร้องไห้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีปัญหาทั้งช่วงก่อนการเพาะปลูกและช่วงการเก็บเกี่ยว ซึ่งที่ผ่านมาในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปแล้ว 542,726 ล้านตัน และส่งออกปลายข้าวหอมมะลิไปแล้ว 181,442 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม จะต้องดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะมีการแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้าง เพราะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้การผลิตและการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 145,000 ล้านบาท