xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผยคนไทย'ทุกข์'กับเงินในกระเป๋า ไม่ปลื้มนักการเมืองเดินสายให้ต่างชาติช่วยสร้าง ปชต.ไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนจำนวน 1,060 ตัวอย่าง จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่อง "สุข ทุกข์ คนไทย"

เมื่อถามถึงผลงานรัฐบาลลุงตู่ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทยสุข หรือทุกข์ แค่ไหน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง พบว่า จำนวนมาก หรือร้อยละ 40.7 ทุกข์มากสุด ร้อยละ 19.1 ทุกข์ ร้อยละ 32.1 กลางๆ ร้อยละ 6.1 มีความสุข และมีเพียงร้อยละ 2.0 ที่สุขมากสุดเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

เมื่อจำแนกตามพรรคการเมืองที่นิยม/ชอบ ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 58.0 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายค้าน ทุกข์มากสุด และมากกว่าร้อยละ 31.8 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายรัฐบาล ทุกข์มากสุด เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึง สุข หรือ ทุกข์ เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง พบว่า จำนวนมาก หรือร้อยละ 42.2 ทุกข์ ถึง ทุกข์มากสุด ในขณะที่ร้อยละ 51.3 กลางๆ และเพียงร้อยละ 6.5 สุข ถึง สุขมากสุด เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองให้โลกฟัง

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 67.9 จะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ ขณะที่ร้อยละ 21.9 ให้โอกาส 1-2 ปี และร้อยละ 10.2 ให้โอกาสน้อยกว่า 1 ปี ตามลำดับ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความทุกข์เรื่องเงินในกระเป๋า ผลักประชาชนออกห่างไปจากฐานสนับสนุนรัฐบาลลุงตู่ เป็นทุกข์แรก และทุกข์ที่สอง คือ นักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้ต่างชาติฟัง ผลโพลนี้จึงชี้ให้เห็น 2 โจทย์สำคัญ โจทย์แรก เป็นโจทย์เดียวที่ทำให้ฐานสนับสนุนของสาธารณชนหลุดจากรัฐบาลลุงตู่ คือ ความทุกข์ของประชาชนเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง และถ้าพวกเขาผิดหวังจากนโยบายรัฐบาลชุดใหม่อีก จะทำให้อารมณ์ของสาธารณชนเหวี่ยงหนักมากจนน่าห่วงต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม หากแก้โจทย์นี้ได้ ผลที่ตามมาคือ รัฐบาลจะสามารถดึงคนเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนจากโพลนี้ที่คนให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่อยู่นานกว่า 2 ปี ถ้าปลดทุกข์เงินในกระเป๋าของประชาชนได้จริง

ในขณะที่อีกโจทย์หนึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มนักการเมืองผู้เดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้ชาวต่างชาตินอกประเทศฟัง จนน่าห่วงว่าจะแบ่งแยกคนไทยในประเทศออกเป็นสองขั้ว ที่อาจเกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายขึ้น จึงจำเป็นต้อง "ตัดไฟแต่ต้นลม"

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า การเดินสายให้ชาวต่างชาติช่วยสร้างประชาธิปไตยของไทย จะไม่มีวันเป็นที่ยอมรับโดยคนไทย เพราะ ประชาธิปไตยของไทยต้องถูกสร้างขึ้นด้วยมือคนไทย และยึดโยงกับสถาบันหลัก สิ่งที่น่าห่วงที่สุดสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่อยู่ที่ว่า พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรถูก