xs
xsm
sm
md
lg

สภาเครือข่ายยางฯ เล็งพบ รมว.พณ.หวังสะท้อนปัญหาชาวสวนยาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. ระบุถึงกรณีที่จะเดินทางไปพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังรัฐบาลแถลงนโยบบายต่อรัฐสภา ว่า ต้องการสะท้อนปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางพารา และจะเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพราคายางพาราในระยะยาว เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำเป็นอย่างมาก และเกษตรขาดทุนหนัก