xs
xsm
sm
md
lg

23 ก.ค.งดประชุม ครม. รอหลังแถลงนโยบายรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า วันอังคารที่ 23 กรกฎาคมนี้ จะไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีขึ้นหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ แล้ว ทั้งนี้ รัฐมนตรีทุกคนจะได้มีข้อมูลในการประชุม

ขณะที่นายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ยังไม่มีการพบปะกับใคร เนื่องจากขอเวลาเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคตก่อน