xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเตรียมส่งร่างนโยบายให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาก่อนแถลงอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาจะถูกแบ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องทั่วไป ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สำคัญ โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ที่มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะส่งนโยบายให้กับรัฐสภา เพื่อแจกจ่ายสมาชิกภายใน 3 วันนี้

ทั้งนี้ นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานั้น เมื่อแถลงแล้วต้องดำเนินงานทันที ซึ่งหากฝ่ายค้านเห็นว่าการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าก็สามารถตั้งกระทู้ถามหรือเปิดอภิปรายได้ ส่วนความชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์จะบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา ต้องให้นายกรัฐมนตรีได้แถลงก่อน และต้องรอฟังสมาชิกว่าจะให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร

นายวิษณุ เปิดเผยด้วยว่า สัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องรอให้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน ส่วนการแต่งตั้งให้ ส.ส. มารับตำแหน่งที่ปรึกษา เลขาธิการรัฐมนตรี และโฆษกรัฐบาลนั้น สามารถทำได้ หากเป็นตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ขอให้รอความชัดเจนทางด้านกฎหมายก่อน โดยหากจะแต่งตั้ง จะต้องรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเตรียมเชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาชี้แจงให้รัฐมนตรีได้รับทราบถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องชี้แจงภายใน 60 วัน โดยรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็น ส.ส. จะต้องชี้แจงตามขั้นตอน ส่วนรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. ก็ถือว่าได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินไปแล้ว