xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ กทม.นำ ปชช.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหฯ-เข้าพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่หน้าหน้าศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนครฯ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงาน พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว