xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกสภาทนายฯ ชี้ นศ.ถูกไฟช็อตดับที่สนามบาส เทศบาลภูเก็ตต้องรับผิดชอบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง โฆษกสภาทนายความ ระบุถึงกรณีนักศึกษาถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟสปอร์ตไลท์ช็อตเสียชีวิต ที่สนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ตต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทางแพ่ง ซึ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามมาตรา 224 ในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสนามบาสเกตบอล ต้องจัดการบริหารสนามบาสเกตบอลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ทั้งนี้ หากมีการอ้างว่ามีการจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดูแลนั้น ไม่สามารถทำให้ทางเทศบาลฯ พ้นความรับผิดชอบได้ แต่บริษัทภายนอกต้องรับผิดชอบด้วย