xs
xsm
sm
md
lg

“พิสิฐ”ไขก๊อกทุกตำแหน่ง หลังได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบริษัท โดยมีผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปลายเดือนกรกฎาคม 2562