xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ-การครองชีพครัวเรือนไทยเดือน มิ.ย.ปรับลดลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า สำรวจเดือนมิถุนายน 2562 ปรับลดลงอยู่ที่ระดับ 43.1 และ 44.9 ตามลำดับ โดยครัวเรือนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และการครองชีพของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าภายในประเทศ ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) รวมถึงรายได้และการมีงานทำของครัวเรือน 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือ (ส.ค.-ธ.ค.) ของปี 2562 อาจจะเผชิญแรงกดดันที่มากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งน่าจะทำให้ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจมีการปรับมากขึ้นในเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุน โดยยังต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังคณะรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งแล้ว