xs
xsm
sm
md
lg

สร.ขสมก.ร้องผู้บริหารเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟู 12 ข้อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ทางสหภาพแรงงานฯ ได้ขอเข้าพบนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแสดงความยินดี และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์การและพนักงาน โดยให้เร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการแผนฟื้นฟูไปแล้ว 12 ข้อ อาทิ ให้เร่งรีบดำเนินการจัดทำ TOR จัดการรถใหม่จำนวน 3,000 คัน เพื่อทดแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับพนักงานที่จะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยให้สหภาพแรงงานฯ เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถตู้ผิดกฎหมาย รวมถึงให้ติดตามหนี้สินของรถร่วมฯ ที่ค้างชำระก่อนที่จะโอนรถร่วมฯ หมวดต่างๆ ไปขึ้นกับกรมขนส่งทางบก