xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.สรุปวงเงินชดเชย 7 ช่องทีวีดิจิทัลกว่า 2.9 พัน ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 7 ช่องนั้น สรุปรวมค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน 2,932.68 ล้านบาท