xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติมองโกเลีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายคัลต์มา บัดทุลกา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์

ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว