xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการใช้ธงชาติในวันสำคัญ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 ได้กำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ดังนี้

1.วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน
2.วันมาฆบูชา 1 วัน
3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 1 วัน
4.วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 3 วัน
5.วันพืชมงคล 1 วัน
6.วันวิสาขบูชา 1 วัน
7.วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
8.วันเข้าพรรษา 1 วัน
9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2 วัน
10.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน
11.วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
12.วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
13.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 2 วัน
14.วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน