xs
xsm
sm
md
lg

พม.เดินหน้าโครงการตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (7 ก.ค.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรง (1 จังหวัด 1 ตำบล) จำนวน 76 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบุคคล รวมไปถึงเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งในปี 2561 พบว่ามีการกระทำความรุนแรงในสังคมรวม 2,794 ราย แบ่งออกเป็นความรุนแรงในครอบครัว 1,836 ราย และความรุนแรงภายนอกครอบครัว จำนวน 958 ราย พม. จึงได้ดำเนินโครงการตำบลต้นแบบไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ระดับชุมชน