xs
xsm
sm
md
lg

สถ.กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดป้องกันทุจริตค่าอาหารกลางวันนักเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยให้เพิ่มความเข้มงวดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว และดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังขอให้กำชับคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง และรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ หากมีการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีส่วนรับผิดชอบเป็นลำดับแรก