xs
xsm
sm
md
lg

ภท.เสนอนโยบายต่อนายกฯ แล้ว ชูยกระดับความรู้ อสม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า พรรคภูมิใจไทยนำเสนอนโยบายต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว เช่น การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน พัฒนาการปลูกกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ การอุตสาหกรรม อุปโภค และบริโภค และนันทนาการ และปรับระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง