xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.รัฐมาลาวีในโอกาสวันเอกราช-วันสาธารณรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (6 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯนายอาเทอร์ พีเทอร์ มูทารีคา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี
กรุงลิลองเว

ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลาวี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว