xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ ยันไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลล่าช้า อ้างไทยเพิ่งจัดประชุมอาเซียนเสร็จ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม อีกทั้งที่ผ่านมาไทยได้เป็นประธานอาเซียน และเพิ่งมีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเสร็จสิ้น จึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้ เพราะหากมีการจัดตั้งรัฐบาลก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน จะทำให้รัฐมนตรีใหม่ไม่สามารถเตรียมงานได้ทัน จึงทำให้ต้องใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนเดิม และรัฐมนตรีชุดเดิมในการทำหน้าที่ไปก่อน และเมื่อจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเสร็จแล้ว จึงได้จัดตั้ง ครม.ชุดใหม่ ขณะนี้ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนำความกราบขึ้นบังคมทูลแล้ว เพื่อรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมา ก่อนจะนำ ครม.ชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้