xs
xsm
sm
md
lg

กรมข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าว กข.79 สำเร็จ เชื่อแข่งข้าวหอมพวงของเวียดนามได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการข้าวได้พัฒนาข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่คือ ข้าว กข.79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนิ่ม เพื่อนำมาทำตลาดต่างประเทศแข่งขันกับข้าวพื้นนิ่มของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่ปัจจุบันข้าวพื้นนิ่มของเวียดนาม เช่น ข้าวหอมพวงเวียดนาม ได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิของไทยมาก และอาจมาแย่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในอนาคตได้

สำหรับการพัฒนาข้าว กข.79 เป็นเพราะผู้ส่งออกไทยเรียกร้องให้กรมการข้าวพัฒนาข้าวพื้นนิ่ม เพราะผู้ซื้อต่างประเทศนิยมบริโภค จากปัจจุบันข้าวขาวของไทยเป็นข้าวพื้นแข็ง เช่น ข้าวเสาไห้ ข้าวเจ๊กเชย มีเพียงข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ที่เป็นข้าวพื้นนิ่ม แต่มีราคาแพงกว่าของคู่แข่งมาก ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแก้ปัญหากรณีที่ปัจจุบัน ชาวนาไทยในหลายพื้นที่นำข้าวหอมพวงของเวียดนามเข้ามาเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งเกรงว่าหากมีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวาง จะมาแย่งตลาดข้าวไทย ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกได้

ขณะนี้ ข้าว กข.79 อยู่ในระยะทดลองตลาด โดยกรมการข้าวเพิ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่ประมาณเกือบ 9,000 ไร่ ใน 7 จังหวัด เช่น พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นต้น และจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ขณะนี้มีผู้จองซื้อหมดแล้ว และจะนำไปส่งออกไปหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ คาดว่าจะส่งออกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายข้าวเปลือกข้าว กข.79 อยู่ที่ตันละ 8,000-8,500 บาท สูงกว่าข้าวเจ้าทั่วไปตันละประมาณ 500บาท ในฤดูกาลผลิตต่อไปจะเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้น และหวังว่าตลาดต่างประเทศจะนิยมข้าวชนิดนี้ของไทยมากขึ้นด้วย

น.ส.ชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าว กข.79 มีลักษณะทางกายภาพต่างจากข้าวหอมมะลิ โดยตอนปลายของเมล็ดข้าวเปลือกงอน แต่ข้าวหอมมะลิปลายตรง ส่วนเมื่อต้มในน้ำเดือดนาน 15-17 นาที แล้วนำเมล็ดข้าวมาบี้กับกระจก ข้าว กข.79 จะมีไตแข็ง แต่ข้าวหอมมะลิไม่มี เป็นต้น