xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ใช้ ปว.44 สั่งรื้อบ้าน 502 หลังรุกล้ำแนวสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว-บางซื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตสายไหม วังทองหลาง บางซื่อ ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน และดอนเมือง ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้สำนักงานเขตปฏิบัติตามคำสั่งในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ปว.44) กับกลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อที่ทำให้การสร้างบ้านใหม่ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ให้ความร่วมมือนั้น ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างสร้างเขื่อนได้ เนื่องจากมีบ้านรุกล้ำที่ไม่ยินยอมรื้อย้าย จำนวน 1,198 หลังคาเรือน แบ่งเป็นที่อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน จำนวน 502 หลังคาเรือน และนอกแนวก่อสร้างเขื่อน จำนวน 696 หลังคาเรือน

ซึ่งในการดำเนินการกับผู้รุกล้ำ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่เจรจาอย่างต่อเนื่องและใช้กฎหมายควบคู่กับการเจรจาทำความเข้าใจ โดยใช้อำนาจตาม ปว.44 กับผู้รุกล้ำที่อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อนแล้ว จำนวน 502 ราย

ส่วนผู้รุกล้ำนอกแนวก่อสร้างเขื่อน กรมธนารักษ์ได้ใช้มาตรการด้านกฎหมาย โดยฟ้องขับไล่ผู้รุกล้ำแล้ว จำนวน 73 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต สำนักงานกฎหมายและคดี และสำนักเทศกิจ เพื่อพิจารณาดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย ปว.44 และใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับผู้รุกล้ำที่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังต่อไป