xs
xsm
sm
md
lg

สภากาชาดฯ แถลงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ"พระองค์โสม"ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 ก.ค.) สภากาชาดไทย แถลงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS ตลอดปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวสดุดี และเปิดกรวยเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวี ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS goodwill ambassador for HIV Prevention in Asia and Pacific)

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กล่าวว่า โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กราบทูลเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่งนี้ เนื่องจากทรงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและดำเนินการโครงการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม พร้อมทั้งทรงเป็นผู้สนับสนุนด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเอชไอวี เช่น การให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เพร็พ (Prep) ในโครงการ Prep พระองค์โสม จากการที่ทรงรับเป็นทูตสันถวไมตรีดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนต่างๆ ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์

ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ อาทิ วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 13.00-14.30 น. ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะเปิดตัวการให้บริการ xpress คือการเสวนากับเหล่าคนดังถึงการให้บริการเอชไอวีในอุดมคติ นำชมบริการภายในคลินิกแทนเจอรีน และระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม บริการแจกยาเพร็พฟรี จำนวน 500 ราย สำหรับผู้รับเพร็พเป็นครั้งแรก

เดือนสิงหาคม-กันยายน จะแถลงข่าวการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่อนุญาตให้อาสาสมัครภาคประชาสังคมให้บริการเอชไอวีได้ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เพื่อยุติเอดส์ในประเทศไทย

เดือนกันยายน-ตุลาคม จะมีการเสวนาเรื่อง เพร็พ หมื่นราย พร้อมเปิดตัวในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโครงการ Prep in the city ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มหญิงข้ามเพศในกรุงเทพมหานครให้มีการรับ เพร็พ มากขึ้น

เดือนพฤศจิกายน จะมีการเสวนาวิชาการการ "ให้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่ติดเชื้อเอชไอวี"

ส่วนเดือนธันวาคม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี