xs
xsm
sm
md
lg

พณ.แจงข่าวจำกัดสิทธิ์ขนย้ายข้าวเปลือก ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการจำกัดสิทธิ์การคุมเข้มขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวพันธุ์ กข79 กับข้าวหอมมะลิ ว่า เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริง เนื่องจากประกาศ มาตรการเรื่องการควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็นมาตรการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลอมปน และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรแต่อย่างใด ขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวอย่าได้ตื่นตระหนก