xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราชเตรียมประกาศตามหาญาติ“ซีอุย”ก่อนจัดการร่างใน 1 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับร่างของ นายซีอุย แซ่อึ้ง ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสนา หลังจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทางโรงพยาบาลศิริราชได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมดำเนินการพิจารณาฌาปนกิจร่างนายซีอุย ว่า ทางโรงพยาบาลศิริราชยืนยันจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะมีความเห็นว่า ควรประกาศตามหาญาติของนายซีอุย เพื่อเชิญมาหารือถึงการจัดการร่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างประกาศ โดยคาดว่าจะออกประกาศได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะให้ระยะเวลา 1 เดือน หรือสิ้นสุดตามหาญาติในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หากเป็นญาติจริงจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย ซึ่งหากไม่มีญาติมาแสดงตัว ทางศิริราชจะมีสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการเกี่ยวกับร่างของนายซีอุยต่อไป