xs
xsm
sm
md
lg

ไทยลุ้น"ป่าแก่งกระจาน"ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน จะมีการหยิบยกประเด็นการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย มาพิจารณา หลังจากที่ไทยเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมาแล้วถึง 2 รอบ ซึ่งทางคณะทำงานของไทยได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ท้วงติง เช่น ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่มีการสนับสนุนการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างไทย-พม่า โดยเฉพาะเส้นขอบเขตพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขอขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งไทยขยับเส้นขอบเขตการประกาศปรับลดขนาดฝั่งซ้ายอีกประมาณร้อยละ 15 เน้นเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่านั้น โดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกประมาณวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ พร้อมกับแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 5 แหล่งของประเทศสมาชิกทั่วโลก