xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สโลวัก เข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana Čaputová) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นางซูซานา ซาปูโตวา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก กรุงบราติสลาวา

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและแสดงความยินดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็ง ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายอันจะทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตร มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเกิดประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว