xs
xsm
sm
md
lg

วิป รบ.ชั่วคราวไม่เห็นด้วย 7 พรรคฝ่ายค้านเสนอตั้ง กมธ.ตรวจสอบคุณสมบัติ 250 ส.ว.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลชั่วคราว กล่าวถึงกรณีตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย ได้ยื่นญัตติเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อตรวจสอบ สอบสวน การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมถึงญัตติให้ตรวจสอบการขาดสมาชิกสภาของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 และ 114 ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว.ที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองและเป็นผู้แทนประชาชนที่ไม่มีความผูกมัดหรือตกอยู่ภายใต้อาณัติ หรือการครอบงำของพรรคการเมือง และไม่มีประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านขั้นตอนของทางรัฐสภา เพื่อเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ พร้อมขอให้บรรจุเป็นญัตติเร่งด่วนและบรรจุไว้ในระเบียบวาระประชุมสัปดาห์หน้านั้น เรื่องนี้ภายในวิปรัฐบาลชั่วคราวได้พูดคุยหลากหลาย ซึ่งเห็นว่า ส.ส.ไม่ควรไปสอบสวนที่มา ส.ว. และในกรณีเดียวกัน หาก ส.ว.มาสอบสวน ส.ส.ก็คงอยู่นอกเหนืออำนาจ ดังนั้นหากบรรจุระเบียบวาระไป ก็จะอยู่นอกเหนืออำนาจด้วย วิปรัฐบาลจึงไม่เห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเพียงความเห็นของวิปรัฐบาลชั่วคราว ส่วนประธานสภาฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องการตัดสินใจของประธานสภาฯ เราไม่ไปก้าวก่าย