xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบเพิ่มวงเงินสนับสนุน"บ้านมั่นคง"เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง จากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ รวมทั้งราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น จึงได้ของบสนับสนุนเพิ่มเติม จากการเพิ่มวงเงินดังกล่าวจะส่งผลให้รัฐมีงบประมาณเพิ่มขึ้นตลอดอายุโครงการ 20 ปี เป็น 61,793 ล้านบาท จากเดิม 55,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคงมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีเป้าหมาย 690,000 ครัวเรือน