xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ตีตกข้อกล่าวหา คสช.ตั้ง กก.สรรหา ส.ว.โดยมิชอบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องของคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ร้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง และไม่ใช่ข้อพิพาทในการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยศาลเห็นว่า กรณีนี้เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อสรรหาบุคคลไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้ คสช. และ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงมีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ผู้ถูกร้องจึงถือเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายออกจากสารบบ