xs
xsm
sm
md
lg

7 พรรคฝ่ายค้านแถลงแนวทางทำงานยึดโยงสภาฯ ตั้งกระทู้ปัญหา ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (24 มิ.ย.) พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค แถลงผลการประชุมหารือแนวทางการทำงาน ซึ่งมีพรรคอนาคตใหม่ เป็นเจ้าภาพ ว่า ตัวแทนทั้ง 7 พรรค ได้หารือแนวทางการทำงานนอกสภาฯ แบบคู่ขนาน เพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นสำคัญยังเน้นไปเรื่องวิธีการทำงานที่ยึดโยงกับสภาฯ เพื่อเสริมการตั้งกระทู้ปัญหาต่างๆ ของภาคประชาชน

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะทำงานได้ข้อสรุป 4 ด้านเร่งด่วนที่ต้องทำ คือ 1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญเร่งด่วน 2.การยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. ริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน 3.ตรวจสอบธรรมาภิบาลของรัฐบาลก่อนตั้งรัฐบาลและเริ่มเป็นรัฐบาลอย่างเป็นระบบ 4.การสะท้อนปัญหาของประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของประชาชน

นอกจากนี้ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้ง 7 พรรคตรงกันตั้งแต่ต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ชี้ว่ามีความพยายามหนุนให้บางพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลอย่างชัดเจน จึงต้องมีการแก้ไขและต้องไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่คนบางกลุ่มเขียน เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม แต่ต้องยึดโยงกับประชาชนอย่างเท่าเทียม และเอื้อประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้เริ่มกระบวนการฟังเสียงประชาชนบ้างแล้ว เบื้องต้นเชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ หรือมากกว่านั้นอาจจะไปไปถึงการยุบสภา ส่วนรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจะเป็นลักษณะใด คณะทำงานทั้ง 7 พรรคต้องหารือกันอีกครั้ง