xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (24 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา ในโอกาสวันนักบุญจอห์น ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ความว่า

ฟรา จาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ซันกวีเนตโต เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา กรุงโรม
ในโอกาสวันนักบุญจอห์น หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว