xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ปัดข่าวนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ ชี้เป็นข่าวปลอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เฟซบุ๊กธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โพสต์กรณีที่มีข่าว ธปท. เรื่อง "การปล่อยระบบเงินภายในประเทศพุทธศักราช 2562 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 23 ล้านล้านบาท" ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย ธปท.ไม่เคยนำเงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
โดย ธปท.ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นกันชน เพื่อรองรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจไทย เงินสำรองระหว่างประเทศจึงต้องมีเพียงพอ และพร้อมใช้หากมีความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศ ทั้งจากการค้าขายและการลงทุนของคนไทยและต่างประเทศ