xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประจวบ เจี้ยงยี่ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2562

ประกาศปิดอ่าวในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกบางส่วนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร โดยเริ่มจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ในระหว่างการประกาศปิดอ่าวจะมีการบูรณการการทำงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจไม่ให้มีการลักลอบทำประมงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมงหรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ