xs
xsm
sm
md
lg

พท.ติง "วิษณุ" ดัน พ.ร.ก.การศึกษาฯ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ส่อขัด รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พยายามจะแก้ปัญหาความล่าช้าและความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากตรากฏหมายแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่ทัน จึงแก้ผ้าเอาหน้ารอดโดยเลี่ยงไปออกเป็นพระราชกำหนดมาบังคับใช้โดยไม่ต้องผ่าน สนช. แต่สุดท้ายกระทรวงศึกษาฯ ทักท้วงว่า องค์กรวิชาชีพครูหลายแห่งต่อต้านเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่ เปลี่ยนจากการออกใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู จนต้องชะลอการออก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไปเป็นรัฐบาลหน้านางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า การกระทำของนายวิษณุปรากฏในเอกสารราชการระบุว่า ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 นายวิษณุเสนอว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทาง บริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับร่าง พ.ร.บเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชกำหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ การออก พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติไม่เข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ หากยังฝืนกระทำ เท่ากับสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญ หมายความว่านายวิษณุกำลังดำเนินการที่จะทำให้ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ โดนโจมตีและถูกกล่าวหาว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เหมือนกับกรณีการปกปิดคำสั่ง คสช.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว. ที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงว่า น่าจะนำไปสู่การโมฆะของ ส.ว.สรรหา และกระทบไปถึงการโหวตให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย