xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.เห็นควรจับตา รมต.กษ.ในรัฐบาลใหม่มากที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องรัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามองในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยประชาชน ร้อยละ 41.16 จับตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 19.82 จับตา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ร้อยละ 17.68 เห็นว่าควรจับตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส่วนลักษณะของบุคคลที่ไม่ควรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 52.39 ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีข่าว หรือภาพลักษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ รองลงมา ร้อยละ 39.89 คือบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ได้รับ และร้อยละ 27.31 เป็น บุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน