xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วยืนยันไม่มีคนไทยบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมในฮ่องกง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เกี่ยวกับสถานการณ์ชุมนุมประท้วง เตือนคนไทยในฮ่องกง ให้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางและบริเวณที่มีการประท้วง ทั้งนี้ ไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากมีเหตุฉุกเฉิน ติดต่อ hotline +852 68211545-6