xs
xsm
sm
md
lg

กรมแพทย์แผนไทยรับรองตำรับยากัญชา"อ.เดชา"แล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา ของคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้มีการพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ซึ่งเป็นตำรับที่พิจารณาซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ผลการพิจารณามีตำรับยาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดยในจำนวน 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป