xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คมนาคมเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบตามเป้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (12 มิ.ย.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่เข้ามาตรวจสอบยืนยันอย่างเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งดำเนินการตรวจสอบ 7 ด้าน พบว่า ระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศของไทย เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07 สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ ICAO กำหนดคือร้อยละ 60

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล