xs
xsm
sm
md
lg

กรมบัญชีกลางเพิ่มเงิน ช.ค.บ.เป็นเดือนละ 10,000 บ.เริ่ม มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 ที่ปรับเพิ่มเงินให้กับผู้ได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท เป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิ์ในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2562 จะจ่ายวันที่ 21 มิถุนายน เป็นเดือนแรก