xs
xsm
sm
md
lg

“สปริงส์นิวส์ 19- NOW 26”รับเงินเยียวยาจอดำ 1,175 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา เพื่อพิจารณาแผนเยียวยา และคืนเงินช่อง NOW26 และ สปริงนิวส์19 ว่า ที่ประชุมพร้อมจ่ายค่าชดเชยให้ทั้ง 2 ช่อง รวม 1,175 ล้านบาท ซึ่งกำหนดระยะเวลาการยุติการออกอากาศทั้ง 2 ช่อง จะเกิดขึ้นหลังจากอนุมัติกำหนดเวลาในการยุติการออกอากาศ (15 ส.ค.62) ภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยของช่อง NOW26 เป็นจำนวน 890 ล้านบาท เมื่อหักค้างชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 จำนวน 201 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 14 ล้านบาท เหลือเงินชดเชยที่จะจ่ายประมาณ 675 ล้านบาท โดย NOW26 ได้ประมูลคลื่นไปด้วยมูลค่า 2,200 ล้านบาท ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไปแล้ว 3 รวม 1,472 ล้านบาท คิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ใช้งาน 951 ล้านบาท หักผลประโยชน์ที่รัฐสนับสนุน ค่ามัค 26 ล้านบาท ค่ามัสแครี 33 ล้านบาท ไม่มีกำไรสุทธิ

ด้านช่องสปริงส์นิวส์ 19 ยอดวงเงินประมูลใบอนุญาต จำนวน 1,318 ล้านบาท มีการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้ง 4 งวด จำนวน 878.2 ล้านบาท คิดเป็นเงินชดเชย 567.407 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่รัฐออกให้ (ค่ามัคและค่าออกอากาศดาวเทียม 27 ล้านบาท ค่ามัสแครี 35.4 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิในปี 62 จำนวน 4.4 ล้านบาท ดังนั้นเงินที่รัฐจะชดเชยจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท

ส่วนแผนการเยียวยาพนักงาน ทางช่องสปริงส์นิวส์ จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือน แต่ทางสมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนได้ทำหนังสือแจ้งให้ กสทช.ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน กสทช.จึงขอให้สปริงส์นิวส์กลับไปพิจารณาแผนใหม่ โดยในวันที่ 25 มิ.ย. เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช.ให้กำหนดวันยุติการให้บริการ ในวันที่ 15 ส.ค.62 ซึ่งทั้ง 2 ช่องจะจอดำ ในวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 00.01 น.