xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงเตรียมปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 62 ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 บางส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยกำหนดเวลาประกาศปิดอ่าวฯออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม ของทุกปี และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มปลาผิวน้ำ เช่น ปลาสีกุนเขียว ปลาหลังเขียว และปลาตะเพียนน้ำเค็ม