xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.81.9% มองผู้นำทางการเมืองกำลังเดินไปสู่จุดเสื่อม แนะทำการเมืองให้นิ่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,122 ตัวอย่างจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่อง "จุดที่เสื่อม หรือ จุดที่เจริญ"

เมื่อถามถึงการเสนอซื้อตัว ส.ส. เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องจริง หรือ สร้างเรื่อง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 72.3 คิดว่าเป็นเรื่องจริง ขณะที่ร้อยละ 16.2 คิดว่าเป็นเกม ทำลายความน่าเชื่อถือ และร้อยละ 11.5 คิดว่าเป็นการสร้างเรื่อง ปั่นราคาค่าตัว นอกจากนี้ เมื่อถามถึงระดับความเป็นธรรมทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.1 ระบุ น้อยถึงไม่มีเลย ขณะที่ร้อยละ 12.9 ระบุ มากถึงมากที่สุด

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.3 ระบุ การจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้ ทำเพื่อแบ่งเค้กผลประโยชน์ ขณะที่ร้อยละ 10.7 ระบุ ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 81.9 ระบุ ผู้นำทางการเมืองกำลังเดินไปสู่จุดที่เสื่อมต่อตัวเอง ในขณะที่ร้อยละ 18.1 ระบุ ผู้นำทางการเมืองกำลังเดินไปสู่จุดที่เจริญ

ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องดับไฟแต่ต้นลม เพราะอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนไม่เป็นบวกต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองตอนนี้ จึงต้องทำการเมืองให้นิ่งมากที่สุด ตามหลักการส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่แท้จริง คือ ฝ่ายการเมืองต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาลดความขัดแย้ง ไม่ใช่เป็นต้นตอของความขัดแย้งเสียเอง การเป็นรัฐบาลผสมจึงสะท้อนภาพแท้จริงของสังคมที่หลากหลายแตกต่างกัน

สำหรับทางออก คือ ผู้มีอำนาจฝ่ายการเมืองควรทำตามสัญญาใจที่ให้ไว้กับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี การไม่ทำตามสัญญาใจดังกล่าวอาจถูกมองได้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการยึดอำนาจที่เรียกว่า ซอฟต์คู (Soft Coup) และจะไม่เป็นผลดีต่อการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาของชาติและประชาชน บ้านเมืองจะเดินหน้ายาก เพราะขาดการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลและมวลชนแตกต่างจากฮาร์ดคู (Hard Coup) ในปี 2557 เพราะตอนนั้นได้รับการสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ