xs
xsm
sm
md
lg

กทม.มอบโล่โรงเรียนคะแนนโอเน็ตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพระนคร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนน โอเน็ตเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชบพิตร โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดตรีทศเทพ, โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนวัดพระเชตุพน