xs
xsm
sm
md
lg

10 พรรคฯ เล็กมีมติให้"สมเกียรติ ศรลัมพ์"เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กลุ่ม 10 พรรคการเมืองขนาดเล็ก นำโดย พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ และนายระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 10 พรรคการเมืองที่มี ส.ส.จำนวน 10 คน มีมติมอบให้นายสมเกียรติ เป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม 10 พรรคการเมือง มามอบให้กับนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การทำงานร่วมกันในรัฐสภามีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน